Original, blad "lycka är att få kalla dig för min"